2020-2021ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รายงานจากสื่อ

2018:[ข่าวยุค]โปรแกรมใหม่
2560:[ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก]บันทึกกิจกรรมทะเลสะอาด_เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
2559:[SET iNEWS Channel]โปรแกรมใหม่
2014[โทรทัศน์ดาวเทียมเฉพาะ]โปรแกรมใหม่